Tisztelt polgármester asszonyok, polgármester urak,
tisztelt vezérigazgató és igazgató urak,
tisztelt meghívottak, kedves vendégeink!

Megtisztelőnek, egyben két évtizedes munkálkodásunk egyik elismerésének érzem,
és köszönöm, hogy ilyen sokan fontosnak érezték, hogy drága idejükből
a Platina Bau új telephelyének ünnepélyes megnyitójára is szenteljenek egy órát.

Külön köszöntöm Nagy Csaba urat, Pécs város alpolgármesterét,
valamint Sebestyén Attila urat,
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség operatív igazgatóját,

továbbá a média képviselőit, akik megtisztelnek bennünket jelenlétükkel és hírt adnak avatóünnepségünkről.

Bár a mesteremberek ténylegesen kicsit több mint másfél éve láttak munkához, a mellettem álló épület alapjait – képletesen – már kereken húsz esztendeje leraktuk.
Akkor, amikor az arany nyakkendőtűm és mandzsettagombom eladásából tőkét kovácsolva édesapámmal megalapítottuk a Platina Bau Kft-t.
Minimális tőkével rendelkeztünk, de maximálisan hittünk magunkban. Bíztunk abban,
hogy gyakorlati tapasztalatunk és szervezőkészségünk e tőkét megsokszorozza majd.

Első munkánk a Pécsi Agroszer telephelyén a közművek, valamint a Torda utcai gázvezeték kiépítése volt.
Mai kollégáim közül ezekre már csak kevesen emlékezhetnek,
hiszen az akkori csapat azóta jelentősen átalakult.
Közben az akkor még csak 4-5 fős társaság folyamatosan bővült,
mára a Platina-Bau Zrt. 52 munkatársának, illetve családjuknak nyújt biztonságos megélhetést.

Mivel tudjuk, hogy precíz és hatékony munkát a jól képzett munkatársak is, csak kiváló gépekkel tudnak végezni, termelési eszközeink is jelentős fejlesztésen mentek át.
Az utóbbi évek nagyarányú gépbeszerzései viszont azt eredményezték,
hogy kinőttük a régi telephelyünket.
Így elhatároztuk, hogy építünk egy újat, ahol gépeink, eszközeink is kényelmesen elférnek, egyúttal dolgozóinknak is, a mai kor szellemének megfelelő körülményeket teremthetünk.

Mindezt saját erőből nem bírtuk volna megvalósítani, így az Európai Unióhoz fordultunk támogatásért.
A támogató szervezet az eredményes pályázást követően
a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül, 2009. november 9-én,
57-es azonosítószámon kötött velünk 50 %-os támogatási szerződést.

2010. március 1-jén pedig elindulhatott a 176 millió forintos projekt megvalósítása,
amelynek eredményeként egy 1100 négyzetméteres,
modern, európai színvonalú új telephely épült, itt, a Faiskola utca 3. szám alatt - - az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

Az élet persze közben kissé átírta a mi tervszámainkat is,
így a teljes beruházás végül 260 millió forintba került.

+

Biztosan sokakban megfogalmazódik a kérdés, vajon napjaink magyar gazdasági környezetében megéri-e ekkora összeget beruházni, megtérülhet-e valaha a befektetés.

Szeretném, ha Önök, illetve eddigi partnereink, nem tartanák szerénytelenségnek,
ha azt mondom, a Platina Bau neve mára bátran társítható a platina minőségével.
Egyrészt tehát a név is kötelez bennünket a folyamatos fejlődésre, fejlesztésekre, előrelépésre.

Másrészt, amikor e kérdést vizsgáljuk, ne csak az anyagi, hanem az elvi haszonra is gondoljunk – így nézve pedig biztos, hogy már az első évben megtérül a beruházás.

Cégünk vezetőivel együtt jómagam is kötelességemnek tekintem,
hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek között minden munkatársunk jól érzi magát.
Ahol mindenki biztonságos és az egészségre ártalmatlan munkakörülmények között hasznosíthatja, sőt állandóan fejlesztheti képességeit.
Ugyanilyen fontos, hogy megrendelőinket, üzletfeleinket is kulturált körülmények között tudjuk majd fogadni.

Emellett régi hitvallásunk és filozófiánk, hogy fennmaradásunk, további eredményes működésünk alapja, ha szem előtt tartjuk: a jelenlegi állapotnál mindig van jobb.

És ahogy húsz esztendővel ezelőtt hittem a fejlődésünkben, a jövőnkben,
ma is bízom benne, hogy ez az új létesítmény jelentősen hozzájárul majd, a társaság eredményeinek további dinamikus javításához.

Végezetül
ezúton is külön köszönetemet fejezem ki

  • a DDRFÜ munkatársainak - akik elősegítették a projekt megvalósítását;
  • a tervezőknek és a kivitelezőknek - színvonalas munkájukért;
  • az engedélyező hatóságoknak, szolgáltatóknak - rugalmas hozzáállásukért;
  • a Platina-Bau dolgozóinak - szervező tevékenységükért.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!